top of page

המלצות

כצלמת שנמצאת 5 שנים בתחום, אני תמיד לומדת ומשתפרת. כל המלצה ופידבק חיובי עושים לי את היום. וכשלקוח לא מגיב בהתלהבות שיא אני מתחילה לדאוג. אני מבקשת פידבקים וכך אני מחדדת את השירות שאני נותנת ומלטשת את המוצר שלי כדי שיהיה הכי מושלם שיש.